INFORMACE PRO RODIČE A DĚTI

Prohlédněte si náš prostor a zeptejte se na vše co Vás zajímá.

Za velmi důležité před samotným cvičením považujeme Vámi sdělené informace o zdravotním stavu nebo zdravotním omezení Vašeho dítěte.

Dále prosíme rodiče o sdělení případné nepřítomnosti Vašeho dítěte na cvičení, např. pomocí SMS, e-mailu, apod. a to především u dlouhodobé absence.

Velmi dbáme a respektujeme bezpečnost, soukromí, anonymitu Vašich dětí a rodin. Proto nám sdělte zda např. můžeme prezentovat fotky Vašich dětí ze cvičení na internetu a kdo děti vyzvedne ze cvičení, apod. Veškeré informace jsou podrobně uvedeny na přihlášce.

Nejvhodnějším oděvem na cvičení je "tradiční kimono." Samozřejmě lze mimo "kimono" (GI) použít tepláky a triko s dlouhým rukávem. Spolupracujeme s pardubickým obchodem www.budostore.cz a zde můžete zakoupit cvičební GI pro děti i dospělé za dobré ceny.

Na cvičení nezapomeňte dětem připravit pití (cca 0,5l), samozřejmě je zde pitná voda dětem kdykoliv k dispozici.

Naše dojo (škola) je vybaveno profesionální lékárničkou a to včetně hroznového cukru pro případ doplnění energie. ;)

Pokud dojde i k sebemenšímu nekontrolovanámu pádu či bouchnutí, odřenině dítěte, vždy Vám to oznámíme!

Máme otevřeno patnáct minut před i po cvičení, čas na převléknutí, dotazy, atd.

Sledujte naše aktuality na Internetu, Facebooku a ve Vaší emailové poště.

Přihlášení dítěte na cvičení je možné pouze rodičům (zákonným zástupcům) a to osobně v dojo (škole) Bugeikan - Kido Ryu. 

Platby za cvičení je možné provést v hotovosti v dojo (škole) či platbou na účet.

Pevně věříme, že se Vašim dětem bude cvičení líbit a že k nám budou chodit rádi.


    Bugei Kan Jiin - Kido Ryu z.s., se sídlem Široká 129, Chrudim, 537 01, IČ: 06949819, zapsaný v obchodním rejstříku vedený u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka L 11730 (dále jen "KR") zpracovává a uchovává informace dle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 (GDPR). KR nepředává a neposkytuje osobní údaje dalším správcům ani příjemcům.
    Webové stránky KR jsou chráněny autorským právem dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Použití obsahu či podoby webových stránek KR a to částečně či úplně, lze pouze s písemným souhlasem KR.